Game 3D Utopia Origin: Use Dragon to Find Parrot | Found 1 and Tamed For China Player

0
4… I have seen some pm from Chinese players but I don’t know their names
maybe … he pm me to stop me from sharing that location and he was tamed
Sorry if I’m wrong … and you’re lucky to be found and tamed …
and sorry Ppitohui, maybe I was wrong about everything …
#
2 Part, store of server 105 , all china + fake of china
(china fake other country) …
1st: send to Ppitohui ??? China or Fake of China
2nd: send to LMKQ, Vietnam or Fake Vietnam
# 1st: Ppitohui
I found 1 Parrot at No 6
Chat to world: “share location alive parrot”
some pm to me, i add Ppitohui, very fast pm to me
but wait… only 1 china man very fast go there and tame parrot
WHY? very exactly location @@ and very fast
but Ppitohui not go there…
so that “FUK FAKE + CHINA ANY WHERE”
that why blocked by USA
# 2nd: LMKQ
Yes, simple chat to world need help find parrot
i helped, pm to LMKQ
i pm “should use 30 sleeping bag…”
..
but LMKQ scold me
My Vietnam:
Chào LMKQ.
Bạn nói là mới chơi,….
Ngôn ngữ bạn sử dụng là ngôn ngữ kiểu chơi nhau?
làm khó nhau đọc hiểu?
mình có chọn được chỗ đẻ không? ờ mình được hay bị đẻ ở Việt Nam
mình lại còn phải được – bị nói tiếng Việt nữa
giá như mình được – bị sinh ở Mỹ
được – bị nói tiếng Anh
mình sẽ cho bạn biết mình khác thế nào
mình tìm cho gần hết 2 arc mà nói mình k ra cái gì
tới no 6 thì có 1 con, mà như trên clip thì Trung Quốc bắt
mình nghi bạn cũng là thằng Trung Quốc
biết tiếng Việt nên đi lừa người Việt Nam mà thôi
… bạn k biết mình nên chắc k có xem cái clip này
chúc bạn sớm tìm thấy vẹt, dù bạn nói đã cố gắng 1 tháng
….
i checked arc no 4, 5, and no 6 .. found 1,
pm to LMKQ but off ~ 10 minutes
and … that parrot tamed by China

#Game 3D Utopia: Origin – Play in Your Way
The Best 3D
+ Adventure Game
+ Survival Game
+ Building Game
+ Taming Game
Android:
iOS:
Facebook + Last update:
Homepage + Old Update:
#
### Plan 2019
+ 100 Subscriber
### Free Dos
1. Free OS – Linux Ubuntu OS | GNOME DE:

2. Free OS – Linux Mint OS | Cinnamon DE:

### Windows + Mac + Linux
1. Free video film editor – DaVinci Resolve:

2. Free audio music editor – Audacity:

3. Free image photo editor – Gimp:

4. Free screen monitor streaming and recording – OBS

###
1 iOS iPhone = 3 Android Phone
1 VGA – GPU NVIDIA + Encoder NVENC = 2 CPU Intel Encoder H.264 Video
1 Desktop PC = 2 Laptop | Working
###
Monitor PC 1080P + True 8 bits no FRC 24 inch
4TB HDD Data 20 Years

Nguồn: https://labiennale-israeli-pavilion.org/

Xem thêm bài viết khác: https://labiennale-israeli-pavilion.org/game/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here