Học Tiếng Anh qua Truyện Cười: 16 – Gift For Mother (Quà tặng mẹ)

0
4GIFTS FOR MOTHER (QUÀ TẶNG MẸ)

A: Three sons left home, went out on their own and prospered. They discussed the gifts they were able to give their elderly mother.
Ba người con trai ra khỏi nhà, đi con đường của riêng mình và đều trở nên giàu có. Họ bàn bạc về những món quà mà họ sẽ tặng cho người mẹ già của mình.
B: The first son said: “I built a big house for our mother.”
Người con cả nói: ‘Anh sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà thật lớn.’
A: The second son said: “I sent Mom a Mercedes with a driver”.
Người con trai thứ hai nói: ‘Em sẽ tặng mẹ một chiếc Mercedes có tài xế riêng.’
B: The third son said: “You remember how our mother enjoys reading the Bible. Now she can’t see very well.
Người con trai thứ ba nói: ‘Các anh có nhớ mẹ của chúng ta thích đọc kinh thánh thế nào không. Bây giờ mẹ không còn nhìn rõ nữa.’
A: So I sent her a remarkable parrot that recites the entire Bible. The Elders at the church spent twelve years to teach him. Mama just has to name the chapter and the verse and the parrot recites it”.
Vậy em sẽ tặng mẹ một con vẹt thật đặc biệt có thể đọc được cả cuốn kinh thánh.
B: Soon thereafter, their mother sent out her letters of thanks.
Những trưởng lão trong nhà thờ đã dành 12 năm để dạy nó. Mẹ chỉ cần nói đoạn nào, chương nào thì con vẹt sẽ đọc đoạn đó.
A: “William,” she wrote, “the house you built is so huge. I live in only one room, but I have to clean the whole house”.
Ngay sau đó, người mẹ gửi những lá thư cảm ơn.
B: “Arnold,” she said, “I am too old to travel. I stay most of the time at home so I rarely use the Mercedes. That driver is so rude, he is a pain!”
Bà viết ‘William, ngôi nhà con xây rất rộng.
A: “But David,” she said, “the chicken was delicious”
Mẹ chỉ ở một phòng, nhưng mẹ phải lau dọn cả ngôi nhà.

Đừng quên “ĐĂNG KÝ” kênh Youtube để cập nhật những Video mới nhất và hay nhát bạn nhé!

Website:

Nguồn: https://labiennale-israeli-pavilion.org/

Xem thêm bài viết khác: https://labiennale-israeli-pavilion.org/hoc-tieng-anh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here